Tylko ten, kto wędruje odnajduje nowe ścieżki

Przysłowie norweskie

CENNIK USŁUG PSYCHOTERAPII

konsultacja/terapia indywidualna – 50 min. 180 zł

konsultacja/terapia dla par – 80 min. 280 zł

konsultacja/terapia dla młodzieży- 50 min.  200 zł

konsultacja/terapia  rodzinna – 90 min.  290 zł

consultation/therapy in a foreign language – 50 min. 200 zł

couple consultation/therapy in a foreign language – 80 min 340 zł

consultation/therapy with teenagers in a foreign language – 50 min. 220 zł

consultation/family therapy in a foreign language – 90 min.  350 zł

Nasze standardy
Psychoterapia, którą świadczymy w Ośrodku Psychoterapii Podróż jest profesjonalna, oparta na rzetelnej wiedzy, wykształceniu i doświadczeniu. Jest zgodna z zasadami i standardami podejść psychoterapeutycznych jakie stosujemy a także z najnowsza wiedzą.
Przestrzegamy kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty. Mamy odpowiednie kompetencje potwierdzone dyplomami i certyfikatami. Regularnie poddajemy superwizji naszą pracę. Stale podnosimy nasze kwalifikacje. Jesteśmy zrzeszeni w stowarzyszeniach zawodowych (Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Polska Federacja Psychoterapii i inne)

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA

Pracujemy w podejściu, które korzysta z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych. W każdym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii można znaleźć wartościowe sposoby rozumienia ludzkich problemów i cierpień oraz skuteczne metody udzielania pomocy. Sięgamy do różnych źródeł, w celu doboru takich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów.