Tylko ten, kto wędruje odnajduje nowe ścieżki

Przysłowie norweskie

RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest właścicielka OŚRODKA PSYCHOTERAPII PODRÓŻ Jolanta Hojda, prowadząca działalność gospodarczą PSYCHOTERAPIA PSYCHOEDUKACJA JOLANTA HOJDA w Warszawie przy ul. Skalbmierska 21/2 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: terapia@osrodekpodroz.pl

2. Pana/Pani dane takie jak imię, nazwisko nr telefonu oraz dane widniejące na przelewie bankowym będą gromadzone i przetwarzane tylko w celu komunikacji z Panem/Panią w zakresie informacji niezbędnych do uczestniczenia w terapii (data i godzina sesji, adres i nr konta Ośrodka Psychoterapii Podróż, przypomnienie o płatności, odwołanie wizyty). Dane widniejące na przelewie z Pana/Pani konta bankowego będą przetwarzane w celu zaksięgowania płatności. Dane nie zostaną udostępnione innym osobom za wyjątkiem osób uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

3. Dodatkowo, tylko podczas zagrożenia epidemiologicznego, dodatkowe dane takie jak adres e-mail oraz dane dotyczące braku objawów Covid-19 będą gromadzone w celu dbałości o bezpieczeństwo wszystkich Klientów i pracowników Ośrodka Psychoterapii Podróż oraz w komunikacji z Panem/Panią w sytuacji konieczności poinformowania o ewentualnym nieświadomym kontakcie z nosicielem Covid-19. Dane nie zostaną udostępnione innym osobom za wyjątkiem osób uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia Panu/Pani usług oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w granicach określonych w przepisach prawa. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

6. Korzystanie z usług Ośrodka Psychoterapii Podróż jest jednoznaczne ze zgodą na gromadzenie i przechowywanie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W związku z wymogami art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że powyższa klauzula informacyjna jest dostępna w recepcji ośrodka oraz na stronie www.osrodekpodroz.pl