Tylko ten, kto wędruje odnajduje nowe ścieżki

Przysłowie norweskie

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA

Pracujemy w podejściu, które korzysta z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych. W każdym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii można znaleźć wartościowe sposoby rozumienia ludzkich problemów i cierpień oraz skuteczne metody udzielania pomocy. Sięgamy do różnych źródeł, w celu doboru takich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów

Szczególnie bliski nam jest nurt psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej podkreślający rolę otwartej, osobistej i autentycznej relacji między Klientem/Pacjentem a psychoterapeutą oraz znaczenie empatycznego rozumienia klienta. W nurcie tym podkreśla się także znaczenie samoświadomości, i akceptacji siebie, zwiększania zdolności dokonywania wyborów.

W podejściu integracyjnym korzysta się wiele z dorobku psychoterapii psychodynamicznej, zwracając uwagę między innymi na rolę, jaką w dorosłym życiu pełnią ślady doświadczeń z dzieciństwa, w szczególności ślady doświadczeń związanych z dziecięcymi zranieniami, odrzuceniem, zaniedbaniem, osamotnieniem.

Korzystamy także z dorobku nurtu poznawczo-behawioralnego między innymi z możliwości rozpoznawania i modyfikowania destrukcyjnych przekonań i automatycznych myśli, które negatywnie kształtują emocje i zachowania. Podejście to koncentruje się również na konstruktywnym rozwiązywaniu problemów i przygotowywaniu zmian w postępowaniu i w konkretnych sytuacjach życiowych.

W pracy z parami oraz rodzinami stosujemy również podejście integracyjne, systemowe oraz skoncentrowane na emocjach.

Nasze standardy
Psychoterapia, którą świadczymy w Ośrodku Psychoterapii Podróż jest profesjonalna, oparta na rzetelnej wiedzy, wykształceniu i doświadczeniu. Jest zgodna z zasadami i standardami podejść psychoterapeutycznych jakie stosujemy a także z najnowsza wiedzą.
Przestrzegamy kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty. Mamy odpowiednie kompetencje potwierdzone dyplomami i certyfikatami. Regularnie poddajemy superwizji naszą pracę. Stale podnosimy nasze kwalifikacje. Jesteśmy zrzeszeni w stowarzyszeniach zawodowych (Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Polska Federacja Psychoterapii i inne)

Zespół

Jesteśmy zgranym zespołem wykształconych i doświadczonych specjalistów; psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, superwizorów. Nasze kwalifikacje potwierdzają odpowiednie certyfikaty i dyplomy. Mamy doświadczenie w pracy w różnych instytucjach, szpitalach, ośrodkach. Przynależymy do stowarzyszeń zawodowych i bezwzględnie przestrzegamy kodeksów etycznych zawodu psychologa i psychoterapeuty. Zapewniamy profesjonalizm, bezpieczeństwo i dyskrecję