Tylko ten, kto wędruje odnajduje nowe ścieżki

Przysłowie norweskie

Mieszane zaburzenia osobowości – co to?

Mieszane zaburzenia osobowości – co to?

Każdy człowiek posiada zespół względnie trwałych cech i dyspozycji, które umożliwiają mu adaptację i wewnętrzną integrację jego myśli, uczuć i zachowania. Ten zespół cech, który jednocześnie jest w pewien sposób unikalny dla danej osoby to osobowość.

Style przywiązania według Bowlby

Style przywiązania według Bowlby

Coraz bardziej powszechna staje się wiedza na temat tego jak bardzo istotne dla dalszego życia człowieka są jego wczesne doświadczenia, sytuacje przeżyte w dzieciństwie jak również jego relacje z bliskimi – szczególnie rodzicami lub opiekunami.

STYLE PRZYWIĄZANIA W ZWIĄZKU

STYLE PRZYWIĄZANIA W ZWIĄZKU

Na całym świecie podwyższa się wiek osób zawierających związki, niepokojąco rośnie liczba rozwodów, coraz więcej osób żyje samotnie, samotnie wychowuje dzieci.

Stygmatyzacja osób z chorobami psychicznymi

Stygmatyzacja osób z chorobami psychicznymi

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: na czym polega zjawisko stygmatyzacji, co ma z nim wspólnego kultura masowa oraz jakie są konsekwencje stygmatyzacji dla osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi.

DDA, a własne dzieci.

DDA, a własne dzieci.

DDA i DDD, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików (lub osób inaczej uzależnionych) i Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (rodziny z przemocą domową, przewlekłymi chorobami rodzica/ów, nadmierną lub niedostateczną opieką rodzicielską) często mają kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica.