Tylko ten, kto wędruje odnajduje nowe ścieżki

Przysłowie norweskie

PSYCHOTERAPEUCI PRACUJĄCY W OŚRODKU

jolanta hojda

Psychoterapeutka, terapeutka par, psycholożka, superwizorka psychoterapii.

Właścicielka Ośrodka Psychoterapii Podróż.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową oraz terapię dla par. Pracuję m.in. z DDA (Dorosłymi Dziećmi Alkoholików) i z DDD (Dorosłymi Dziećmi z rodzin Dysfunkcyjnych). Zajmuję się terapią problemów osobistych (m.in. nerwice, lęk, depresja, trudności w relacjach), terapią zaburzeń osobowości, poradnictwem psychologicznym oraz wspomaganiem rozwoju osobistego.

więcej
Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty, a następnie superwizora w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Integracyjnej.

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale psychologii ze specjalizacja kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w Ośrodku Psychoterapii NZOZ OGRÓD IPZ (z którym współpracuję do dzisiaj) oraz we własnym gabinecie w ramach prywatnej praktyki. Zawód psychoterapeutki wykonuję od 2005 roku.

Dbając o swój rozwód zawodowy i w trosce o moich klientów korzystam z superwizji oraz stale podnoszę swoje kwalifikacje; biorę udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, zarówno jako uczestnik jak i prelegent/prowadząca.
Główny obszar mojej pracy zawodowej to praca w gabinecie psychoterapeutycznym. Lubię także dzielić się moją wiedzą i doświadczeniem z mniej doświadczonymi terapeutami, dlatego zostałam superwizorem oraz wykładowcą. We współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia oraz Fundacją Etoh prowadzę rozmaite szkolenia specjalistyczne dla specjalistów. Między innymi współtworzę i prowadzę zajęcia w dwuletnim Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju, pracy z osobami z grupy DDA/DDD. Uczę także studentów psychologii Uniwerstetu SWPS oraz czteroletniej szkoły psychoterapeutycznej Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, gdzie prowadzę superwizję.

W mojej pracy ważna jest relacja z drugim człowiekiem oparta na uważności, empatii, szacunku i autentyczności oraz wiara w zdolności do pokonywania trudności oraz możliwość zmiany. Jest to trudny zawód, ale przynosi mi wiele satysfakcji i radości z efektów.

Moim marzeniem było stworzyć własny ośrodek, gdzie w gronie osób o podobnych kwalifikacjach i wartościach będziemy wspólnie pomagać ludziom, którzy doświadczają trudności. Miejsce, gdzie będziemy wymieniać się wiedzą, doświadczeniem i wzajemnie wspierać się, po to by jeszcze lepiej pomagać naszym Klientom. Ośrodek Psychoterapii Podróż jest spełnieniem tego marzenia. Podróż dlatego, że prywatnie uwielbiam podróże, zarówno te egzotyczne jak i te w głąb siebie, a przede wszystkim te odbywane wspólnie z Pacjentami poprzez meandry ich życia i procesów psychicznych.

MARIA NATORSKA
Psychoterapeutka, psycholożka, superwizorka psychoterapii

Pomagam osobom cierpiącym w związku z przeżywanym lękiem, depresją, zmagającym się ze stratą, z uzależnieniem behawioralnym (np. od jedzenia, seksu, zakupów) lub doświadczającym trudności w relacjach z ludźmi. Pracuję terapeutycznie z osobami identyfikującymi się jako DDA (Dorosłymi Dziećmi Alkoholików) i z DDD (Dorosłymi Dziećmi z rodzin Dysfunkcyjnych).

więcej
Ukończyłam studia podyplomowe z psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP i SWPS. Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty a następnie certyfikat superwizora w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Integracyjnej. Wcześniej ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (ówczesnej ATK).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii gdzie współprowadziłam różne formy psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz w Ośrodku Psychoterapii NZOZ OGRÓD, z którym współpracuję do dziś.
Pracowałam terapeutycznie również z osobami starszymi w Domu Opieki DUOMED oraz z osobami upośledzonymi intelektualnie w Fundacji ”Pomocna Dłoń”.

Równolegle od wielu lat prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową oraz superwizję. Prowadzę także treningi i szkolenia dla psychologów i psychoterapeutów.
Mam za sobą doświadczenie własnej psychoterapii Dbając o standardy profesjonalne regularnie superwizuję swoją pracę, staram się także nieustannie podnosić moje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach.

W mojej pracy staram się być autentyczna i uważna i na ile to możliwe pomagać przychodzącemu do mnie Człowiekowi w mierzeniu się z cierpieniem i dążeniu ku zmianie.
Mam dwóch synów, w wolnym czasie śpiewam w chórze.

Marlena Gromska

Psychoterapeutka, psycholożka

Pomagam dorosłym w kryzysach i problemach osobistych, w zaburzeniach depresyjnych, lękowych, osobowości. Współpracuję z klientami chcącymi lepiej panować nad złością, z osobami mającymi skłonność do przeciążania się w sferze zawodowej i tendencji do chronicznego poczucia napięcia, odpowiedzialności. Pomagam w trudnościach w podejmowaniu decyzji, w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, relacyjnych, w radzeniu sobie ze stresem czy nieśmiałością.

W terapii par współpracuję w konfliktach, kryzysach, komunikacji, doświadczeniu zdrady, wypalenia emocjonalnego.

Służę pomocą osobom, które doświadczyły traumatycznych, stresujących, trudnych emocjonalnie doświadczeń w przeszłości, co dotyczy m.in. osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, także ofiar wykorzystania seksualnego, przemocy, zdarzeń losowych.

Oferuję pomoc w pracy nad samorozwojem, samoświadomością, poprawą jakości życia a w konsekwencji zwiększeniem zdolności do odczuwania satysfakcji i zadowolenia, wykorzystania własnego potencjału.

więcej

Psychoterapii uczyłam się w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia (4 letnie szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie Interwencji Kryzysowej.

Psychologię studiowałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Wieloletnie doświadczenia zawodowe zdobywałam w poradniach zdrowia psychicznego, dziennych oddziałach psychiatrycznych, we własnej prywatnej praktyce. Podczas pracy w Departamencie Rekrutacji i Selekcji Urzędu Służby Cywilnej w Warszawie tworzyłam profile psychologiczne kandydatów na najwyższe stanowiska administracji państwowej. Moja praca podlega regularnej superwizji, korzystam z udziału w konferencjach i szkoleniach.

Karolina Goral
Psychoterapeutka, terapeutka par, konsultacje rodzicielskie

W ramach terapii indywidualnej pomagam osobom, które doświadczają obniżonego nastroju, zniechęcenia, przygnębienia, lęku i innych bolesnych uczuć. Zapraszam osoby potrzebujące pomocy w zakresie radzenia sobie z trudnościami osobistymi, przeżywające kryzysy natury emocjonalnej, problemy w relacjach z innymi. Również osoby pochodzące z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych (DDA, DDD), z zaburzeniami osobowości, współuzależnione, doświadczające przemocy. Prowadzę również konsultacje rodzicielskie. Podczas terapii par pomagam m.in. odbudować więzi, znaleźć sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów lub rozstać się z poszanowaniem potrzeb i uczuć swoich i partnera.

więcej
Ukończyłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Studium Pomocy Psychoterapeutycznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia. Ponadto ukończyłam pedagogikę specjalną z zakresu resocjalizacji i wspomagania rodziny na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i kursach przygotowujących do pracy z osobami będącymi w kryzysie emocjonalnym, doświadczającymi trudności natury psychologicznej, problemów interpersonalnych. Wśród nich można wymienić Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, cykl warsztatów z zakresu Dialogu Motywującego, szkolenia dotyczące uzależnień behawioralnych (od hazardu, internetu, komputera, seksu, pracy, jedzenia).
Psychoterapią zajmuję się od 2013 r. Mam także wieloletnie doświadczenie w pracy jako konsultant w Telefonie Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 oraz w Telefonie Zaufania dla Osób Uzależnionych Behawioralnie. Odbyłam również roczny staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pracowałam jako społeczny kurator sądowy oraz prowadziłam warsztaty adresowane do młodzieży i dorosłych w placówkach resocjalizacyjnych.
Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Pracuję w nurcie integracyjnym. Prowadzę również psychoterapię indywidualną w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
Regularnie superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Małgorzata Woźnicka
Psychoterapeutka, terapeutka par, rodzin i młodzieży, trenerka rodzin zastępczych i adopcyjnych, pedagożka, coach.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, młodzieży, par i rodzin. Pomagam osobom uwikłanym w różnorakie kryzysy, zmagającymi się z depresją, zaburzeniami nastroju, lękami, trudnościami w relacjach interpersonalnych, zmagającymi się ze stresem i cierpieniem rożnego pochodzenia. Pomagam osobom doświadczającym trudnych emocji; poczucia pustki, bezradności, napięcia, osamotnienia, złości czy izolacji.

więcej
Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Psychoterapii par oraz rodzin uczyłam się w Studium Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji.

Jestem magistrem pedagogiki. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej. Dodatkowe kwalifikacje zdobyłam na Uniwersytecie Warszawskim kończąc studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej; Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka kończąc studia podyplomowe z coachingu. Ukończyłam także studium reintegracji społecznej oraz studium programów psychokorekcyjnych. Jestem trenerem programów szkoleniowych dla rodzin zastępczych i adopcyjnych „Pride” i „Rodzina”.

Dążąc do ciągłego samorozwoju, wysokich zawodowych standardów regularnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach w zakresie psychoterapii. W pracy terapeutycznej stosuję podejście integracyjne korzystając z metod i technik różnych nurtów. W zindywidualizowany sposób podchodzę do klienta oraz zgłaszanych przez niego trudności.
Od 20 lat pracuję z rodzinami w rożnych zakresach. To doświadczenie pracy z nimi pozwala mi wierzyć w możliwości każdego człowieka do zmiany swojego życia na lepsze.

Magdalena Słupek
Psychoterapeutka, psycholożka.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie integracyjnym. Pomagam osobom, które dostrzegają trudności w jakichś obszarach swojego życia oraz chcą dokonać w nich ważnych, dobrych zmian. Dobieram swoje strategie terapeutyczne do indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się na terapię.

więcej
Ukończyłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie otrzymałam dyplom psychoterapeuty.
Wcześniej ukończyłam psychologię oraz studia podyplomowe z „Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Równolegle zdobywałam doświadczenie w ŚDS na Bemowie, na oddziale psychiatrycznym oraz nerwic w dwóch warszawskich szpitalach. Poza tym zajmowałam się wsparciem psychologicznym rodzin osób zaginionych w Fundacji Itaka oraz osób w żałobie w Fundacji Nagle Sami.
Jestem również zatrudniona na stanowisku psychologa w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie opiniuję oraz pracuję indywidualnie i grupowo z pacjentami tego oddziału.

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów. Podnoszę kwalifikacje uczestnicząc regularnie w sympozjach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach.

Ludzie inspirują mnie, ciekawią i zaskakują. W związku z tym w kontakcie z drugim człowiekiem cechuje mnie otwartość i uważność, dzięki której mogę zobaczyć jego unikatowy, wewnętrzny świat.

W wolnym czasie uwielbiam czytać, drapać za uchem mojego kota i doświadczać życia na różne sposoby np. podróżując.

Katarzyna Pęczak
Psychoterapeutka, psycholożka, trenerka rozwoju osobistego.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie integracyjnym. Pomagam klientom zmagającym się z trudnościami osobistymi, jak obniżony nastrój, depresja, niepokój lub lęk, złość. Wspieram także tych, którzy doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, czują się zagubieni, osamotnieni lub niezrozumiani. Pracuję z osobami doświadczającymi straty i smutku. Pomagam ludziom pragnącym zmiany, zajmuję się terapią zaburzeń psychosomatycznych oraz wspieraniem rozwoju osobistego. Pomagam przezwyciężać kryzys i rozwinąć umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i napięciem. Pracuję również z osobami zmagającymi się ze śladami przeszłości, które zabierają radość i swobodę życia.

więcej

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a moje zainteresowania od początku związane były ze wspieraniem ludzi w przezwyciężaniu ich trudności i kryzysów oraz rozwijaniu potencjału osobistego i poczucia szczęścia. W 2012 roku ukończyłam Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, a w 2016 roku czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne – Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Profesjonalna Szkoła Psychoterapii jest akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Psychoterapię indywidualną prowadziłam w ramach 4 letniej współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz w ramach prywatnej praktyki we własnym gabinecie psychoterapii. Od 2013 roku współpracuję także z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz ich rodzinami.

Dbając o rozwój zawodowy i jakość mojej pracy swoją praktykę poddaję superwizji. W pracy psychoterapeutycznej korzystam z podejścia integracyjnego, dzięki któremu podchodzę indywidualnie do Klientów i trudności przez nich zgłaszanych. W relacji terapeutycznej ważne są dla mnie szczególnie uważność, empatia i zaangażowanie. W warunkach wolnych od oceny łatwiej bowiem zgłębiać swoją osobistą historię i jej wpływ na funkcjonowanie, a więc pochylać się szczerze nad sobą, odkrywać niekonstruktywne schematy i wprowadzać ważne zmiany we własnym życiu.

Dorota Gawlikowska

Psychoterapeutk, terapeutka par, psycholożka (specjalności: psychologia kliniczna zdrowia, psychologia niepłodności), trenerka Treningu Zastępowania Agresji.

więcej

Jestem psychoterapeutką w procesie kształcenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyłam dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jestem certyfikowaną terapeutką par (certyfikat nr 27)

Psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna zdrowia ukończyłam w 1994 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z osobami chorującymi na nowotwory i leczonymi w Centrum Onkologii w Warszawie oraz podczas licznych staży w placówkach onkologicznych w Polsce i za granicą, np. w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie. Równolegle doskonaliłam swoje umiejętności zawodowe na stażach w placówkach opieki psychiatrycznej, w Klinice Psychiatrycznej oraz Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Działdowska w Warszawie, Zespole Psychosomatycznym Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.

Pracowałam także jako psycholożka szkolna. Opiekowałam się uczniami gimnazjum oraz pracowałam z rodzicami uczniów, współpracowałam z nauczycielami, władzami oświatowymi oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Ukończyłam liczne kursy dokształcające w dziedzinie psychologii wychowawczej oraz zdobyłam certyfikat trenerski Treningu Zastępowania Agresji.

Największym obszarem moich zainteresowań jest psychologia niepłodności. Od wielu lat współpracuję ze Stowarzyszeniem Nasz Bocian, gdzie obecnie odpowiadam na pytania pacjentów na forum internetowym. Jestem współzałożycielką i byłam pierwszą przedstawicielką Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Niepłodności (PSPN) i członkinią ESHRE (Europejskie Towarzystwo Ludzkiego Rozrodu i Embriologii). Aby pogłębić znajomość tematu, ukończyłam organizowany przez ESHRE Basic trainig course for infertility counselling: from theory to practice (2016). Współpracowałam z Przychodnią Lekarską nOvum w Warszawie, a obecnie współpracuję stale z Kliniką Leczenia Niepłodności InviMed w Warszawie, gdzie prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla pacjentów, grupy wsparcia, konsultacje indywidualne oraz terapię par leczących się z powodu niepłodności. Współpracuję także z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i mam przyjemność być w gronie wykładowców Studium Wiedzy o Depresji Poporodowej prowadzonego przez Fundację, w ramach którego prowadzę zajęcia dotyczące rodzicielstwa po niepłodności. Moje zainteresowania nie ograniczają się jedynie do psychologii leczenia niepłodności. Równie ważna jest dla mnie pomoc osobom, które nie decydują się na leczenie niepłodności i wybierają drogę świadomej bezdzietności lub w procesie terapii korzystają z dawstwa gamet, adopcji embrionów czy też adopcji społecznej.

Katarzyna Szczypior

Psychoterapeutka, Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień, Psycholożka.

W swojej praktyce psychoterapeutycznej pomagam osobom z tzw. syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych). Pomagam również osobom uzależnionym i współuzależnionym. Pracuję z dorosłymi, którzy doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych oraz trudności osobistych, tj. lęku, depresji czy obniżonego nastroju. Prowadzę warsztaty tematyczne, m.in. w zakresie konstruktywnego radzenia sobie ze złością, emocjami, krytykiem wewnętrznym czy samooceny.

więcej

Dyplom mgr psychologii uzyskałam w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, na kierunku psychologia o specjalności kliniczna. W 2011 r. uzyskałam Certyfikat Specjalistki Psychoterapii Uzależnień nr 1122 w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który poniekąd doprowadził mnie do 2016 r., w którym uzyskałam dyplom psychoterapeuty w 4-letniej Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.  Profesjonalna Szkoła Psychoterapii jest akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W mojej profesji ważny jest ciągły rozwój, dlatego uczestniczę w szkoleniach, a moja praca jest pod stałą superwizją.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. Monarze i szpitalu Wolskim. Mam ponad 10-letni staż w poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia, w tym przez prawie 5 lat na stanowisku kierownika poradni.

Jeśli zaglądasz na stronę naszego ośrodka, prawdopodobnie jesteś na drodze poszukiwania pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego. Jeśli tak, chętnie pomogę Ci w tej drodze…

 

Agnieszka Hatton-Jones
Terapeutka par, psychoterapeutka, psycholożka, pracuje również w języku angielskim

Prowadzę psychoterapie par i małżeństw oraz psychoterapię indywidualną. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jestem psychoterapeutką integracyjną w procesie kształcenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Dyplom psychologa uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim.

więcej
Pomagam moim pacjentom w rozwiązywaniu doświadczanych przez nich trudności relacyjnych i emocjonalnych.
W pracy terapeutycznej z parami skupiam się na pomaganiu parze w odkrywaniu sposobów myślenia, przekonań i zachowań utrudniających wzajemne kontakty. Wspieram pary w budowaniu nowych sposobów wzajemnej komunikacji i wspólnego funkcjonowania oraz w umacnianiu więzi i poczucia bliskości.

W trosce o jakość swojej pracy, swoja praktykę poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów.
 
Spotykanie ludzi jest dla mnie cennym źródłem inspiracji i wiedzy. Możliwość poznawania innych punktów widzenia pozwala na nieustanny rozwój i jest dla mnie źródłem wielkiej wdzięczności.

Aneta Bukowska

Psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka par

Pracuję z parami i małżeństwami doświadczającymi trudności w związku – kłótnie, trudność z porozumieniem, złość, agresja, zdrada, strata, brak satysfakcji z relacji, rozczarowanie związkiem/partnerem, zawód. Pomagam również parom w sytuacji okołorozwodowej i tym, które zastanawiają się nad rozstaniem.

W pracy z Klientem najważniejsza jest dla mnie relacja i budowanie terapeutycznego sojuszu w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa i zrozumienia. Największą uwagę w pracy terapeutycznej z parami poświęcam więzi, jej zrozumieniu, wzmocnieniu czy pogłębieniu.

więcej

Na co dzień współpracuję także z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, gdzie w indywidualnym kontakcie pomagam osobom doświadczającym przemocy. Prowadzę także warsztaty rozwojowe, grupy edukacyjne i szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

 Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie SWPS, gdzie miałam indywidualny tok nauczania. Ukończyłam szkolenie NEST (The New Experience for Survivors of Trauma – Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą). Jestem certyfikowaną terapeutką par w nurcie integracyjnym (certyfikacja Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Pychologicznego). Obecnie kształcę się w czteroletniej szkole psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

 

Anna Wargoś-Kasprzak

Psychoterapeutka, psycholożka.

Prowadzę psychoterapie indywidualne osób dorosłych w nurcie integracyjnym.
Ukończyłam studia magisterskie (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ważny jest dla mnie rozwój oraz pogłębianie wiedzy, dlatego chętnie uczestniczę w wybranych przez siebie szkoleniach, konferencjach.

więcej

Psychoterapeutka, psycholożka.

Prowadzę psychoterapie indywidualne osób dorosłych w nurcie integracyjnym.

Ukończyłam studia magisterskie (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ważny jest dla mnie rozwój oraz pogłębianie wiedzy, dlatego chętnie uczestniczę w wybranych przez siebie szkoleniach, konferencjach.

Jolanta Konstantinow

Recepcjonistka

 Jestem pierwszą osobą, z którą kontaktuje się Klient Ośrodka. Umawiam telefonicznie oraz mailowo konsultacje i sesje terapii, udzielam wszystkich potrzebnych informacji. Chętnie pomagam w wyborze psychoterapeuty, kierując się potrzebami Klienta, specjalizacją i sposobem pracy psychoterapeuty oraz dopasowaniem terminów dogodnych dla Pacjenta. Organizując pracę Ośrodka dbam o miłą i profesjonalną atmosferę w „Podróży”.

więcej

Jestem studentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją przyszłość wiążę z praktyką psychologiczną dla dorosłych oraz psychoterapią integracyjną. Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół tematyki rodzin, uzależnień, seksuologii, psychopatologii, a także stosowanej psychologii zwierząt. W ramach rozwoju osobistego działam w Studenckim Kole Psychoterapii „Dialog”, współtworzyłam I Ogólnopolską Konferencję Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, a także staram się uczestniczyć w interesujących mnie konferencjach. Poza tym jestem pasjonatką zwierząt, podróży oraz dobrego kina.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Nasze standardy
Psychoterapia, którą świadczymy w Ośrodku Psychoterapii Podróż jest profesjonalna, oparta na rzetelnej wiedzy, wykształceniu i doświadczeniu. Jest zgodna z zasadami i standardami podejść psychoterapeutycznych jakie stosujemy a także z najnowsza wiedzą.
Przestrzegamy kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty. Mamy odpowiednie kompetencje potwierdzone dyplomami i certyfikatami. Regularnie poddajemy superwizji naszą pracę. Stale podnosimy nasze kwalifikacje. Jesteśmy zrzeszeni w stowarzyszeniach zawodowych (Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Polska Federacja Psychoterapii i inne)

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA

Pracujemy w podejściu, które korzysta z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych. W każdym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii można znaleźć wartościowe sposoby rozumienia ludzkich problemów i cierpień oraz skuteczne metody udzielania pomocy. Sięgamy do różnych źródeł, w celu doboru takich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów.