Tylko ten, kto wędruje odnajduje nowe ścieżki

Przysłowie norweskie

Psychoterapia dla par, czyli dla kogo?

Psychoterapia dla par to profesjonalna pomoc terapeutyczna służąca przezwyciężeniu trudności pojawiających się w związku intymnym. Może z niej skorzystać każda para, która uzna, że potrzebuje zewnętrznego wsparcia dla swojej relacji. W Ośrodku Psychoterapii Podróż nie ma znaczenia, czy para pozostaje w związku formalnym czy nieformalnym, jakiego wyznania są partnerzy lub małżonkowie, nie liczy się też pochodzenie, światopogląd, orientacja seksualna czy jakiekolwiek inne okoliczności.

Kiedy warto zgłosić się po pomoc?

Wśród najczęstszych problemów, które przeszkadzają parom w budowaniu szczęśliwego związku znajdują się między innymi:

  1. Problemy w komunikacji i trudności we wzajemnym zrozumieniu

Partnerzy relacji zgłaszający się na psychoterapię dla par najczęściej zmagają się z różnymi trudnościami w komunikacji. Niestety często zdarza się, że nie tyle nie potrafimy zrozumieć perspektywy partnera, co nie chcemy zgodzić się na posiadanie przez niego innego sposobu widzenia spraw niż nasz własny. W tym wypadku kluczem w terapii par jest zaakceptowanie wzajemnych różnic i nauka uważnego słuchania drugiej strony, zamiast kolejnych prób forsowania swoich racji.

2. Nierozwiązane problemy z przeszłości

Każdy człowiek ma za sobą pewien zasób doświadczeń, które wpływają na jego rozwój i sposób bycia (np. osoba dorastająca w środowisku konfliktowym reaguje inaczej na nieporozumienia niż ta wychowana w spokojnej atmosferze). Zdarza się, że w pary łączą się osoby, które nie przejawiają skutecznych strategii radzenia sobie z konfliktami. To z kolei znacznie utrudnia rozwiązywanie problemów pojawiających się w relacji. Terapia małżeńska/par, skupia się tutaj na wypracowaniu nowych, bardziej efektywnych wzorców komunikacji i sposobów rozwiązywania sporów.

3.Niespełnione oczekiwania

Jednym z częstych problemów poruszanych na psychoterapii dla par jest ogrom trudnych emocji związanych z niezrealizowanymi oczekiwaniami wobec partnera lub samej relacji. Ludzie czasami nie są do końca świadomi własnych oczekiwań, a mimo to liczą, że druga osoba je odgadnie i spełni. To przekonanie często skutkuje narastającym rozczarowaniem i frustracją. Podczas terapii dla małżeństw/par, partnerzy relacji mają szansę skupić się bardziej na tym, co sami wnoszą do związku, a nie na tym, co mogą na nim zyskać.

4.Trudności w sferze seksualnej

Kwestie stosunków seksualnych często pojawiają się jako jeden z problemów dotykających małżeństwa i pary. Warto zauważyć, że trudności w tej sferze niejednokrotnie wiążą się z nieprawidłowościami w innych obszarach relacji. Wspomniane wcześniej problemy z wzajemną komunikacją lub liczne rozczarowania skutecznie obniżają satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa w związku. To z kolei odbija się na spadku intymności i pożyciu seksualnym. Dodatkowo psychoterapia dla par pomaga odkryć partnerom różnice w postrzeganiu przez nich aktywności seksualnej.

5. Żale i urazy

Na psychoterapię dla małżeństw i par zgłaszają się również osoby, które nie mogą poradzić sobie z dawnymi ranami doznanymi w relacji. W trakcie sesji na jaw wychodzą często nieuświadomione lub niewypowiedziane wcześniej żale dotyczące przeszłych wydarzeń. Czasem okazuje się nawet, że stanowią one zarzewie obecnych problemów. Partnerzy z pomocą terapeuty uczą się brać odpowiedzialność za swoje emocje, dotychczasowe czyny i działania, które mogą podjąć w celu poprawy sytuacji.

6. Niewierność

Brak wierności to najczęstsza przyczyna utraty zaufania i poczucia bezpieczeństwa w związku. Zdradę przeważnie uznaje się za swoisty rezultat problemów w relacji, który ma służyć ucieczce od trudności lub osiągnięcie spełnienia w interakcji z inną osobą. Jeśli da się zauważyć, że w związku zaczyna brakować bliskości, to warto zadbać o szczere rozmowy i zaangażować się w poprawę jakości relacji.

Po czym można poznać, czy wymienione wcześniej trudności Was dotyczą?

Z pomocą może przyjść spis typowych objawów występowania problemów w związku. A są nimi: poczucie skrzywdzenia/wykorzystania, poczucie izolacji emocjonalnej, częste nieporozumienia i kłótnie wynikające z problemów z komunikacją, akty agresji (zarówno słownej jak i fizycznej), epizody wzburzenia emocjonalnego (intensywne doznawanie złości lub lęku), okresy przygnębienia, unikanie partnera, wątpienie w dobre intencje drugiej osoby, uprzedmiotowienie wzajemnych kontaktów.

 

Dlaczego warto rozważyć psychoterapię dla małżeństw lub par?

 Przede wszystkim terapia par i małżeństw pomaga partnerom zyskać większą świadomość własnych oczekiwań, pragnień, potrzeb, wyznawanych zasad i wartości czy swoich celów życiowych, a także zdać sobie sprawę z destrukcyjnych mechanizmów funkcjonujących w relacji np. schematu agresji i karania, systemu rywalizacji lub emocjonalnej manipulacji czy wymuszania.
Oprócz tego para wypracowuje umiejętności asertywnego komunikowania się, wspólnego rozwiązywania konfliktów, a także planowania i uzgadniania wspólnych decyzji oraz działań. Dodatkowo każda z osób tworzących związek zwiększa swoje zdolności do konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami (tj. złość, wstyd, poczucie winy, poczucie krzywdy, lęk, niepewność czy zwątpienie) oraz uczy się odpowiednio je wyrażać.
           

Czego można się spodziewać na terapii dla par/małżeństw?

Na pierwszych spotkaniach terapeuta nawiązuje kontakt z parą oraz zawiera z nią kontrakt uwzględniający formę i cele współpracy. Podczas kolejnych sesji rozpoznawane są u partnerów sposoby myślenia, formy komunikacji i zachowania, które utrudniają im budowanie relacji i wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów. Podczas psychoterapii dla par (czy też małżeństw) rozwijane i wzmacniane są również pozytywne uczucia łączące obie osoby, wzajemne pragnienia oraz więź emocjonalna.
W trakcie procesu terapeutycznego często dochodzi do gwałtownych reakcji emocjonalnych jednego lub obojga partnerów oraz wzajemnych oskarżeń. Terapeuta par/małżeństw dba o podtrzymanie racjonalnego dialogu i zachęca do mówienia o swoich emocjach, ale stanowczo sprzeciwia się aktom agresji. Nie faworyzuje też żadnej ze stron, przeciwnie czuwa nad równym podziałem czasu i uwagi poświęcanej obu osobom.
Zazwyczaj ludzie decydujący się na psychoterapię dla małżeństw/par oczekują, że terapeuta przyzna im rację lub stanie po ich stronie i pomoże zmienić zachowania ich partnera. Jednakże rolą terapeuty nie jest opowiadanie się za żadną ze stron ani spełnianie roli sędziego, który wskaże winnego problemów występujących w relacji. Terapeuta jest neutralny i otwarty na wartości pary (np. nie przekonuje do własnych koncepcji podziału obowiązków domowych).
Naturalnie, w trakcie terapii par/małżeńskiej podejmowane są czasem tematy trudne, wstydliwe lub społecznie nieakceptowane (np. kwestie seksualne lub zachowania agresywne), jednakże są one omawiane w późniejszym etapie terapii, kiedy zbudowany jest już odpowiedni poziom zaufania i bezpieczeństwa między parą, a terapeutą.

Skuteczna psychoterapia dla małżeństw i par

W Ośrodku Psychoterapii Podróż proponujemy skuteczną terapię par w nurcie integracyjnym opartym na psychoterapeutycznych podejściach: humanistycznym, systemowym, poznawczo-behawioralnym oraz szczególnie Emotionally Focused Therapy – w skrócie EFT.

Metody te mają wysoką skuteczność, ich efektywność została potwierdzona badaniami naukowymi. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy – w skrócie EFT). Jak wskazują naukowcy, skuteczność terapii EFT, zarówno krótkoterminowa, jak i długoterminowa, jest oceniana przez pary bardzo wysoko. Znaczącą poprawę relacji zauważyło aż 90% par, które zakończyły terapię, a 70-75% par zauważyło wzrost satysfakcji ze związku.

Na czym polega psychoterapia dla par (lub terapia małżeńska) metodą EFT?

W psychoterapii dla małżeństw i par skoncentrowanej na emocjach partnerzy uczą się, jak kontrolować własne emocje i wykorzystywać je dla wzmocnienia wspólnej więzi. Celem terapii EFT jest poprawa relacji intymnej, dzięki zwiększeniu świadomości obojga partnerów oraz zmianie ich negatywnych schematów myślenia, odczuwania i reagowania. Podczas terapii para zaczyna dostrzegać i uświadamiać sobie negatywne schematy (tzw. tańce relacyjne), w jakich funkcjonuje na co dzień, a które mają destrukcyjny wpływ na związek czy małżeństwo. Następnie partnerzy wypracowują nowe, zdrowsze schematy interakcji. Ten nowy wzorzec wspólnego funkcjonowania jest ćwiczony i utrwalany – tak, aby stał się automatycznym odruchem w życiu codziennym.

W jakich tańcach relacyjnych (schematach) są uwięzione nieszczęśliwe pary?

Sue Johnson (amerykańska psychoterapeutka par w EFT) rozpoznała, że w parach, które zgłaszają się na terapię, pojawiają się 3 destrukcyjne wzorce (3 rodzaje szkodliwego tańca pary).

  1. „Znaleźć tego złego” – partnerzy wzajemnie się obwiniają, atakują i oskarżają. Oboje osoby koncentrują się na samoobronie, a w ich związek wkrada się poczucie braku wpływu i kontroli. Żadna ze stron nie dostrzega wpływu swojego zachowania na reakcje tej drugiej, nie widzi swojego udziału w relacji i trudno jej dostrzec dobre strony i starania drugiej osoby.
  2. „Zastygnij i uciekaj” – taniec, w którym obie osoby wycofują się w obawie przed zranieniem. To smutna, zdystansowana relacja, tworząca się w związkach, które psują się od dawna.

3.„Polka protestacyjna” – w tym tańcu jedna strona przejawia krytyczną i agresywną postawę, a druga przyjmuje nastawienie obronne i dystansuje się. Im bardziej jedna osoba wycofuje się z relacji, tym mocniej ta druga atakuje i napiera. To najczęstszy taniec wśród nieszczęśliwych par.

Terapia małżeńska EFT ma też jasno wyznaczone cele, którym służy praca nad schematami. Najważniejsze cele psychoterapii dla par, prowadzące do poprawy relacji intymnej, to:

  • coraz lepsze komunikowanie się i rozumienie (siebie i partnera)
  • wzmacnianie więzi, wzajemnej troski i intymności
  • akceptacja i radzenie sobie z wzajemnymi różnicami.

Dzięki psychoterapii dla par z zastosowaniem metod EFT para powraca do utraconej bliskości, jednak jest to bliskość znacznie dojrzalsza i trwalsza niż ta z początkowego okresu związku, czyli z fazy zakochania. Ta dojrzalsza bliskość bazuje na zaufaniu i zdrowym wzajemnym przywiązaniu, pozwalającym zaspokoić potrzebę więzi, a zarazem respektującym wolność obojga partnerów.

kontakt

Zapraszamy do kameralnego OŚRODKA PSYCHOTERAPII PODRÓŻ, mieszczącego się na zielonych Starych Bielanach w dyskretnej lokalizacji na parterze kamienicy przy cichej uliczce, w odległości pięciominutowego spaceru od stacji metra Stare Bielany. Przyjmujemy w przytulnych, wygłuszonych gabinetach. Pracujemy również w soboty i w niedziele.

Możliwość spotkań przez Skype’a.

ul. Skalbmierska 21/2, Warszawa
wejście od ul. Grodeckiego
(5 minut spacerem od stacji metra Stare Bielany)

telefon czynny w godz. 10.00 -20.00
(jeśli nie odbierzemy, to zawsze oddzwaniamy, czytamy i odpisujemy na SMS)

mail:

Pracujemy 7 dni w tygodniu;
pon. – pt. godz. 9.00.- 21.00, sob. – niedz. godz. 9.00. – 18.00

Informujemy, że płatność przyjmujemy tylko przelewem.

Nr konta 75 1140 2004 0000 3302 8023 9432

Umów się na konsultację za pośrednictwem formularza (określ swoje preferencje dotyczące dni i godzin) – odpiszemy w ciągu 12 godzin