Tylko ten, kto wędruje odnajduje nowe ścieżki

Przysłowie norweskie

Nasze standardy

Psychoterapia, którą świadczymy w Ośrodku Psychoterapii Podróż jest profesjonalna, oparta na rzetelnej wiedzy, wykształceniu i doświadczeniu. Jest zgodna z zasadami i standardami podejść psychoterapeutycznych jakie stosujemy a także z najnowsza wiedzą.

Przestrzegamy kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty. Mamy odpowiednie kompetencje potwierdzone dyplomami i certyfikatami. Regularnie poddajemy superwizji naszą pracę. Stale podnosimy nasze kwalifikacje. Jesteśmy zrzeszeni w stowarzyszeniach zawodowych (Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Polska Federacja Psychoterapii i inne)

Przestrzegając zasad etycznych i chcąc jak najlepiej pomagać naszym Klientom/Pacjentom zapewniamy pełną dyskrecję, dochowujemy tajemnicy zawodowej.

Cenimy sobie kontakt z drugim człowiekiem, którego niezależnie od jego sytuacji życiowej, wyznawanych wartości, pozycji społecznej szanujemy, akceptujemy i nie oceniamy. Interesuje nas nawiązywanie bliskiej, serdecznej relacji z drugim człowiekiem, opartej na otwartości i gotowości do wspólnego odkrywania i zmiany tego co utrudnia życie, co nie pozwala się rozwijać i być szczęśliwym.

Zespół

Jesteśmy zgranym zespołem wykształconych i doświadczonych specjalistów; psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, superwizorów. Nasze kwalifikacje potwierdzają odpowiednie certyfikaty i dyplomy. Mamy doświadczenie w pracy w różnych instytucjach, szpitalach, ośrodkach. Przynależymy do stowarzyszeń zawodowych i bezwzględnie przestrzegamy kodeksów etycznych zawodu psychologa i psychoterapeuty. Zapewniamy profesjonalizm, bezpieczeństwo i dyskrecję

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA

Pracujemy w podejściu, które korzysta z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych. W każdym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii można znaleźć wartościowe sposoby rozumienia ludzkich problemów i cierpień oraz skuteczne metody udzielania pomocy. Sięgamy do różnych źródeł, w celu doboru takich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów.

KODEKS ETYCZNY

Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej przestrzegany przez Psychoterapeutów Ośrodka Psychoterapii Podróż